G62 Klasse_1 MEDLEMMER 2011
Antall duer:2 Antall stryk:0
Kjønn: Kryssing:N
Krav til 33%: JA Poengtype:NM
Slipp inkludert: 2 3 4 6 7

  769 S/G. Thowsen        
  754 A. Myreng         
  533 K. Røed          
  488 J. Magnussen        
  314 S.Evensen         
  210 Ø. Knive          
  169 T. Møller         
  154 J. Langemyhr        
   76 F.E.Hognestad