G62 Klasse_16 MEDLEMMER 2011
Antall duer:2 Antall stryk:1
Kjønn: Kryssing:P
Krav til 33%: JA Poengtype:NM
Slipp inkludert: 1 2 3 6

  561  561 A. Myreng      
  504  504 S/G. Thowsen    
  316  316 J. Magnussen    
  191  191 J. Langemyhr    
  181  181 Ø. Knive      
  158  158 K. Røed       
   69   69 T. Møller      
   40   40 S.Evensen      
   30   30 F.E.Hognestad    
   0   0 S.D.Nilsen