G62 Klasse_5 MEDLEMMER 2011
Antall duer:2 Antall stryk:0
Kjønn: Kryssing:M
Krav til 33%: JA Poengtype:NM
Slipp inkludert: 4 6 7

  459 K. Røed          
  368 S/G. Thowsen        
  349 A. Myreng         
  310 J. Magnussen        
  203 S.Evensen         
  105 T. Møller         
   74 J. Langemyhr        
   52 F.E.Hognestad       
   14 Ø. Knive