G62 Klasse_8 MEDLEMMER 2011
Antall duer:3 Antall stryk:0
Kjønn: Kryssing:E
Krav til 33%: JA Poengtype:NM
Slipp inkludert: 2 3 6 8

  831 S/G. Thowsen        
  781 A. Myreng         
  308 K. Røed          
  211 Ø. Knive          
  190 S.Evensen         
  122 J. Magnussen        
   69 J. Langemyhr        
   24 F.E.Hognestad       
   0 T. Møller