Gr.1  Sektion 11                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                         
Formann:  Tom Corneliussen tom.corneliussen@vikenfiber.no                                                                                                                                                                          
Sekretær: Lars Corneliussen lars.corneliussen@brevdueklubbeneioslo.no                                                                                                                                                                          
Kasserer:  Bjørn Darmstad j-darmst@online.no                                                                                                                                                                          
Reserveringer Gr.1 v/ kasserer                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                         
Gr.1  Sektion 11                                                                                                                                                                          
Oslo BK 002                                                                                                                                                                          
Formann: Kjell Sterner kjell911@gmail.com Vaks.ansvarlig: Kjell Sterner                                                                                                                                                                          
Sekretær: Marianne Walente marianne@lindbergduene.com Tidsskriftkontakt: Lars Corneliussen                                                                                                                                                                          
Kasserer: Lars Corneliussen lars@corneliussenpigeons.com Framlysning: Marianne Walente                                                                                                                                                                          
002-1 002-800                                                                                                                                                                          
Navn Adresse Telefon Medl.kategori atall ringer                                                                                                                                                                          
Albech, Hilde & Knut Ilaveien 4 N-1481 HAGAN 91620130 Passiv 20 1 20                                                                                                                                                                          
Andresen, Alf Almvegen 3 N-2202 GJERDRUM 99695459 Passiv 0                                                                                                                                                                              
Ashgar, Mohammad Selvbyggerveien 201 N-0593 OSLO 92640324 Aktiv 40 21 60                                                                                                                                                                          
Borgen, Arne Boks 87 Huseby N-1923 SØRUM   Aktiv 40 61 100                                                                                                                                                                          
Brunstrøm, Sol Karin & Jon Viktor Seterveien 114 N-1914 YTRE ENEBAKK 48140279 Junior 10 101 110                                                                                                                                                                          
Corneliussen, Fredrikke Lønnes Skogvollveien 29 B N-0580 OSLO 97684471 Junior 10 111 120                                                                                                                                                                          
Corneliussen, Lars Skogvollveien 29 N-0580 OSLO 95879298 Aktiv 30 121 150                                                                                                                                                                          
Corneliussen, Tom Skogvollveien 29 N-0580 OSLO 22642280 Aktiv 20 151 170                                                                                                                                                                          
Dal, Geir Tangenveien 82 N-1914 YTRE ENEBAKK 92285616 Aktiv 30 171 200                                                                                                                                                                          
Darmstad, Bjørn Tøyenhøgda 8A N-1488 HAKADAL 91607019 Aktiv 10 201 210                                                                                                                                                                          
Ellefsen, Harald Th. Bjerkelundvn. 100 E N-1357 BEKKESTUA 67530169 Passiv 0                                                                                                                                                                              
Ellefsen, Kjell Østbyvn. 4 N-0687 OSLO 22270825 Æredsm. 0                                                                                                                                                                              
Hansen, Roar Zinow Hilton 134 B N-2040 KLØFTA 63981634 Passiv 0                                                                                                                                                                              
Iqbal, Zafar Nedre Prinsdalsvei 46 B N-1263 OSLO 98227436 Aktiv 50 211 260                                                                                                                                                                          
Kilvik, Walter Postboks 207 N-8161 GLOMFJORD 75751908 Aktiv 25 261 285                                                                                                                                                                          
Lici, Julian Søjordet 37 N-2072 DAL 94296171 Aktiv 45 286 330                                                                                                                                                                          
Lindberg, Jan Skogvollvn. 13 N-0580 OSLO 91325824 Aktiv 0                                                                                                                                                                              
Lindberg, Snorre Skogvollvn. 13 N-0580 OSLO 97096961 Aktiv 30 331 360                                                                                                                                                                          
Løvvik, Matilde & Mathias Corneliussen Renen 67 N-5098 BERGEN 22642280 Junior 5 361 365                                                                                                                                                                          
Myrholt, Kjetil Ødegårdssvingen 5 N-1405 LANGHUS 64873677 Passiv 0                                                                                                                                                                              
Nalovic, Muhidin  Gamle Skolevei 7 N-3470 SLEMMESTAD 48121692 Aktiv 100 366 465                                                                                                                                                                          
Pedersen, Åge Kenneth og Remi Tangenveien 62 N-1914 YTRE ENEBAKK 99550008 Passiv 0                                                                                                                                                                              
Richardson, Bjørn & Sønner Solveien 145 N-1169 OSLO 22288034 Passiv 0                                                                                                                                                                              
Shahzad, Khuram Grorudveien 96 B N-1053 OSLO 98881096 Aktiv 70 466 535                                                                                                                                                                          
Skofterød, Tom A. Skogstikollen 5 N-1440 DRØBAK 92827000 Aktiv 120 536 655                                                                                                                                                                          
Steen, Johan B. Nedre Ullern Terasse 5 N-0280 OSLO 90952765 Passiv 0                                                                                                                                                                              
Sterner, Kjell Tangen Gård N-1914 YTRE ENEBAKK 48140279 Aktiv 60 656 715                                                                                                                                                                          
Sterner, Bjørnar og Eirk Idrettsveien 3 N-1914 YTRE ENEBAKK 48140279 Junior 10 716 725                                                                                                                                                                          
Walente, Marianne Skogvollv. 13 N-0580 OSLO 90187099 Aktiv 30 726 755                                                                                                                                                                          
Walløe, Lars Konvallvn. 3 N-0855 OSLO 22234001 Passiv 20 756 775                                                                                                                                                                          
Waaler, Erik Tuneveien 104,leiligh.4 N-1712 GRÅLUM 95126256 Støttemedlem 0                                                                                                                                                                              
Aalerud, Fredrik Skjatvedt gård  N-1903 GAN 63887610 Passiv 0                                                                                                                                                                              
Naveed Akhtar Abildsøveien 35, N-1187 Oslo 93495253 Passiv                                                                                                                                                                                      
          reserve 25 776 800                                                                                                                                                                          
          reserve 120 001-1 001-120                                                                                                                                                                          
920                                                                                                                                                                          
Gr.1  Sektion 11                                                                                                                                                                          
Bekkelaget BK. 001                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                         
Bekkelaget BK legges ned fra og med 15.11.2014. Tidligere medlemmer fra BBK har fått tilbud om å melde seg inn i Oslo BK fra og med 2015. De forhåndbestilte ringene til BBK (forening 001) blir fordelt til medlemmene i OBK.                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         
Solungen BF. 003                                                                                                                                                                          
Formann: Per Martin Korsmo permko@online.no Vaks.ansvarlig:  Per Martin Korsmo                                                                                                                                                                          
Sekretær: Per Martin Korsmo Tidskriftansvarlig:   Per Martin Korsmo                                                                                                                                                                          
Kasserer:  Per Marin Korsmo Framlysing:  Arild Rønning                                                                                                                                                                          
003-1 003-160                                                                                                                                                                          
Navn Adresse Telefon Medl.kategori                                                                                                                                                                          
Eriksen, Andreas  Smidt Svanhaug N-2170 FENSTAD 63904572 Passiv 0                                                                                                                                                                              
Korsmo, Per Martin Vellingrovegen N-2264 GRINDER 41281700 Aktiv 30 1 30                                                                                                                                                                          
Rønning, Arild Fuglefjellvegen 96 N-2150 ÅRNES 63901162 Aktiv 50 31 80                                                                                                                                                                          
Zakrzewski, Roman Fjellern N-2260 KIRKENÆR 46372693 Aktiv 60 81 140                                                                                                                                                                          
reserve 20 141 160                                                                                                                                                                          
160                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                 
Gr.2  Sektion12                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                         
Tønsberg BK.  004                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                         
Formann:  Jan Magnussen janmag@gmail.com Vaks.ansvarlig:       Arvid Myreng                                                                                                                                                                          
Sekretær: Arvid Myreng armyr46@gmail.com                                                                                                                                                                          
Kasserer:   Arvid Myreng armyr46@gmail.com Tidskriftkontakt Svein Askjem sveass@hotmail.com                                                                                                                                                                          
Reserveringer gr.2 v/kasserer                                                                                                                                                                          
004-1 004-440                                                                                                                                                                          
Navn Adresse Telefon Medl.kategori antall ringer                                                                                                                                                                          
Askjem, Hans O. Hasle Gård, Undrumsdal N-3178 VÅLE 95963803 Passiv 15 1 15                                                                                                                                                                          
Askjem, Svein Vold Gård N-3186 HORTEN 95963803 Aktiv 160 16 175                                                                                                                                                                          
Bryng, Petter Bekkely,Kaldnes N-3115 TØNSBERG 98891680 Passiv 0                                                                                                                                                                              
Faizallah, Ali Tinghaugveien 15 N-3140 NØTTERØY 95849197 Passiv 0                                                                                                                                                                              
Langemyhr. John Vennerød N-3160 STOKKE 92231505 Aktiv 35 176 210                                                                                                                                                                          
Magnussen, Jan Berganveien 179 N-3135 TORØD 41554084 Aktiv 40 211 250                                                                                                                                                                          
Moland, Asgeir Granheimveien 13 N-3158 ANDEBU 99493054 Passiv 0                                                                                                                                                                              
Myreng, Arvid Åsgårdstrandsvn. 92 N-3153 TOLVSRØD 45056717 Æredsmedl. 75 251 325                                                                                                                                                                          
Rismyhr, Stein  Boroaveien 3 N-3158 ANDEBU 90608601 Aktiv 25 326 350                                                                                                                                                                          
Sandvik, Atle Fregattvn. 19 N-3150 TOLVSRØD 90153283 Passiv 0                                                                                                                                                                              
Svensen, Bjørn Moaveien 11 N-3160 STOKKE 33337676 Passiv 0                                                                                                                                                                              
Thowsen, Grethe og Steinar Nyrønningen 13 N-3153 TOLVSRØD 95804086 Passiv 0                                                                                                                                                                              
Myreng, Bent Ove Eikeveien 1 N-3120 NØTTERØY 91553169 Aktiv 50 351 400                                                                                                                                                                          
Myreng, Einar Vestliveien 23 N-3128 NØTTERØY 95005008 Aktiv 20 401 420                                                                                                                                                                          
          reserve 20 421 440                                                                                                                                                                          
440                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                 
GR.3  Sektion  21                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                         
Lyn BF.  013                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                         
Formann:Svei Erik Olsen goddagsvein@gmail.com Vaks.ansvarlig:                                                                                                                                                                           
Sekretær: Dagfinn, Iversen dag-ai@online.no Tidsskriftkontakt:    Herlof G. Herlofsen                                                                                                                                                                          
Kasserer: Linda Lian lin-lian@online.no Framlysning:    Herlof G. Herlofsen stifjellet16@gmail.com                                                                                                                                                                           
Reserveringer v/ kasserer                                                                                                                                                                          
013-1 013-940                                                                                                                                                                          
Navn Telefon Medl.kategori antall ringer                                                                                                                                                                          
Andersen, Rolf Heisel 11 N-4700 VENNESLA 97068114 Passiv 15 1 15                                                                                                                                                                          
Eeg, Jan Ivar Rabbersstien 10 N-4639 KRISTIANSAND S 91573044 Aktiv 20 16 35                                                                                                                                                                          
Enerstad, Øyvind Dalaneveien 27 N-4617 KRISTIANSAND S 40487519 Aktiv 90 36 125                                                                                                                                                                          
Evensen, Jan Helge Vigeveien 10 N-4633 KRISTIANSAND S 46774012 Aktiv 40 126 165                                                                                                                                                                          
Flottorp, Jan Erik Gamle Mandalsv. 16 N-4616 KRISTIANSAND S 44650101 Passiv 0   0                                                                                                                                                                          
Guttormsen, Ingvar Østerøy 118 N-4625 FLEKKERØY 95474053 Aktiv 30 166 195                                                                                                                                                                          
Herlofsen, Herlof G. Åros N-4640 SØGNE 38167352 Aktiv 150 196 345                                                                                                                                                                          
Iversen, Dagfinn Kvernhusheia 24 A N-4634 KRISTIANSAND S 38199335 Aktiv 40 346 385                                                                                                                                                                          
Karlsen, Helge Rosselandsv. 116 N-4647 BRENNÅSEN 91743039 Aktiv 130 386 515                                                                                                                                                                          
Myre, Andor Bjørn Kjekstadveien 101 N-4888 HOMBORSUND 91859939 Aktiv 30 516 545                                                                                                                                                                          
Olsen, Svein & Ingebjørg Fagerdalsvn. 15 A N-4617 KRISTIANSAND S 38032503 Aktiv 50 546 595                                                                                                                                                                          
Noureddine (Nordin) Ramila Eigevannskollen 3 N-4629 KRISTIANSAND S 90232951 Aktiv 50 596 645                                                                                                                                                                          
Rai-Charan Vaishnavdas Post Restante N-4600 KRISTIANSAND S 91512496 Passiv 100 646 745                                                                                                                                                                          
Ali Alshara Møllevannsvn,103 N-4617 KRISTIANSAND S 99695198 Aktiv 50 746 795                                                                                                                                                                          
Lennart Pedersen Vesterøya 129 N-4625 FLEKKERØY 91598110 Aktiv 40 796 835                                                                                                                                                                          
Emilie Eisenhut Pedersen, født i 2003 Vesterøya 129 N-4625 FLEKKERØY   Junior 10 836 845                                                                                                                                                                                
Rai-Charan Vaishnaudas Øygarden 6 4520 Lindesnes   Aktiv                                                                                                                                                                                      
Viggo Henning Pedersen Kyrehaven 21 Vimostad 4520 Lindesnes 91688144 Aktiv 20 016-441- 016-460                                                                                                                                                                                
          reserveringer   846 940                                                                                                                                                                          
          totalt 940                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                 
GR.4  Sektion  11                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                         
Mjøsen BF.  005                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                         
Formann:  Kai Jørgensen jorgensen2406@gmail.com Vaks.ansvarlig: Kai Jørgensen                                                                                                                                                                          
Sekretær: Morten Støen morstoen@bbnett.no Tidsskriftkontakt:                                                                                                                                                                          
Kassere:  Morten, Støen morstoen@bbnett.no Framlysning:                                                                                                                                                                            
Reserveringer v/ kasserer                                                                                                                                                                          
005-1 005-160                                                                                                                                                                          
Navn Adresse Telefon Medl.kategori antall ringer                                                                                                                                                                          
Blaka, Ramo Ringgata 24 B N-2316 HAMAR 98060480 Aktiv 50 1 50                                                                                                                                                                          
Jørgensen, Kai Moskusvn. 9 N-2406 ELVERUM 62413834 Aktiv 30 51 80                                                                                                                                                                          
Musliu, Agron Sølvegen N-2312 OTTESTAD 45278254 Aktiv 50 81 130                                                                                                                                                                          
Støen, Morten Nordåsvn. 187 N-2380 BRUMUNDDAL 62354590 Passiv                                                                                                                                                                                
Tor Gillerholtmoen Ellevseterveien 385 N-2386 Brumunddal 98353321 Aktiv   131 160                                                                                                                                                                          
          reserveringer                                                                                                                                                                                
          totalt 160                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                 
GR.5  Sektion  51                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                         
Formann:  Gunnar Hatlelid gunnar.hatlelid@bkkfiber.no                                                                                                                                                                          
Sekretær: Ole Gjerde ojg@framo.no                                                                                                                                                                          
Kasserer: Jonny Olsen jonny.olsen@bkkfiber.no                                                                                                                                                                          
Reserveringer v/ kasserer                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                         
GR.5  Sektion  51                                                                                                                                                                          
Os BK.  019                                                                                                                                                                          
Formann:  Gjermund Lyssand gjermund.lyssand@hotmail.no Vaks.ansvarlig: Øystein Johnsen/Hans Lyssand                                                                                                                                                                          
Sekretær: Ole Gjerde Tidsskriftkontakt:  Ragnar Lyssand ragnar.lyssand@gmail.com                                                                                                                                                                          
Kasserer:  Gunnar Hatlelid Framlysning:  Ragnar Lyssand                                                                                                                                                                          
019-1 019-800                                                                                                                                                                          
Navn Adresse Telefon Medl.kategori antall ringer                                                                                                                                                                          
Bogevik, Team Bogstrand N-5211 OS 91604377 Aktiv 100 1 100                                                                                                                                                                          
Buene, Svein   N-5600 NORHEIMSUND 56551729 Aktiv 30 101 130                                                                                                                                                                          
Gjerde, Arne Hatvikvegen 249 N-5211 OS 99342408 Junior 60 131 190                                                                                                                                                                          
Gjerde,Ole Hatvikvegen 249 N-5211 Os 97058153 Aktiv 60 191 250                                                                                                                                                                          
Hesjedal, Ørjan Lepsøyneset 106 N-5616 LEPSØY 93821853 Aktiv 25 251 275                                                                                                                                                                          
Hatlelid, Gunnar Fusavegen 368 N-5640 EIKELANDSOSEN 95039314 Aktiv 100 276 375                                                                                                                                                                          
Johnsen Bjørn Lyder Nordstølen 29 N-5217 HAGAVIK 56305010 Aktiv 60 376 435                                                                                                                                                                          
Johnsen Øystein Hegglandsdasvegen 756 N-5211 Os 97176169 Aktiv 120 436 555                                                                                                                                                                          
Lussand Morten Folkedal N-5736 GRANVIN 56525882 Passiv                                                                                                                                                                                
Lysen, Nils   N-5620 TØRVIKBYGD 56558224 Aktiv 20 556 575                                                                                                                                                                          
Lyssand Gjermund Heien 24 N-5211 OS 99332999 Aktiv 100 576 675                                                                                                                                                                          
Lyssand Hans Lyssand N-5211 OS 56300642 Aktiv 80 676 755                                                                                                                                                                          
Lussand Marius Heien 24 N-5211 OS 99332999 Junior 45 756 800                                                                                                                                                                          
Lyssand, Ragnar Heien 28 N-5211 OS 91535075 Aktiv 50 100-11 100-60                                                                                                                                                                          
Olsen, Jonny Skipavika 90 N-5218 NORDSTRØNO 99620315 Aktiv                                                                                                                                                                                
Terje Lyssand Lyssand 1 N-5211 Os 92269527 Aktiv 80 100-61 100-140                                                                                                                                                                          
reserveringer 60 100-141 100-200                                                                                                                                                                          
totalt 990                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                           
GR.5  Sektion  51                                                                                                                                                                            
Rapid BF.  020                                                                                                                                                                          
Formann: Terje Hordnes thordne@online.no Vaks.ansvarlig: Hans Storetvedt                                                                                                                                                                          
Sekretær: Terje Hordnes thordne@online.no Tidsskriftkontakt:                                                                                                                                                                            
Kasserer:  Svein Storetvedt Framlysning:  Terje Hordnes thordne@online.no                                                                                                                                                                          
020-1 020-700                                                                                                                                                                          
Navn Adresse Telefon Medl.kategori antall ringer                                                                                                                                                                          
Bynes Kjell Bragesveg 3 N-5221 NESTTUN 55133728 Aktiv 40 1 40                                                                                                                                                                          
Hegland, Ole A. Fanakrå 10 N-5244 FANA 91757047 Aktiv 100 41 140                                                                                                                                                                          
Hordnes, Terje Sageneset 27 N-5244 FANA 95947775 Aktiv 40 141 180                                                                                                                                                                          
Knutsen, Alf B. Skageveien 182 N-5239 RÅDAL 55226412 Passiv 30 181 210                                                                                                                                                                          
Larm, Atle Skageveien 75 N-5258 BLOMSTERDALEN 90674476 Passiv 100 211 310                                                                                                                                                                          
Olsen, Kåre Kronstadvegen 32 A N-5053 BERGEN 95292438 Aktiv 70 311 380                                                                                                                                                                          
Skråmestø, John Svartediksveien 23 A N-5009 BERGEN 92612077 Aktiv 30 381 410                                                                                                                                                                          
Storetvedt, Hans Kåre  Tellnes N-5357 Fjell 56336211 Aktiv 20 411 430                                                                                                                                                                          
Storetvedt, Svein Lilletvedtvn. 120 N-5227 NESTTUN 91807466 Aktiv 40 431 470                                                                                                                                                                          
Søviknes, Eldbjørn   N-5215 Søviknesset 60 B 56309284 Aktiv 100 471 570                                                                                                                                                                          
Team Rødsæther Kronstadvegen 32 A N-5053 BERGEN 95292438 Aktiv 40 571 610                                                                                                                                                                          
Teodorsen, Geir Torudalsvegen 11b N-5155 BØNES 40041918 Passiv 10 611 620                                                                                                                                                                          
Losvik Trond Nordheimsvegen 37 N-5244 Fana 90408241 Aktiv                                                                                                                                                                                
          Reserve 620 621 700                                                                                                                                                                          
          Totalt 700                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                         
GR.5  Sektion  51                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                         
Ving BK.  021                                                                                                                                                                          
Vaks.ansvarlig: Krokeide, Kjersti                                                                                                                                                                          
Sekretær: Magnussen, Morten Tidsskriftkontakt:  Morten Magnussen                                                                                                                                                                          
Kasserer:  Magnussen, Jon Framlysning:  Krokeide Kjersti                                                                                                                                                                          
021-1 021-300                                                                                                                                                                          
Navn Adresse Telefon Medl.kategori antall ringer                                                                                                                                                                          
Krokeide, Kjersti Austrevågen 89 N-5244 FANA 55917013 Aktiv 40 1 40                                                                                                                                                                          
Magnussen, Jon Barliveien 20 N-5142 Fyllingsdalen 97592881 Aktiv 50 41 90                                                                                                                                                                          
Magnussen, Morten Hetlevikåsen 341 N-5173 LODDEFJORD 55508099 Aktiv 50 91 140                                                                                                                                                                          
Osvaag Kenneth Bjørgelien 41 N-5141 Fyllingsdalen 55229071 Aktiv 20 141 160                                                                                                                                                                          
Totland, Gunnar Harald Skjoldsv. 14 D N-5236 RÅDAL 93043525 Aktiv 100 161 260                                                                                                                                                                          
Aaberg, Terje og Ingrid Søre Almenning 10 N-5036 BERGEN 97612095 Aktiv 40 261 300                                                                                                                                                                          
Haugland Johnny Nordre Eidesjøen N-5392 Storebø 48848158 Aktiv 40 100-201 100-240                                                                                                                                                                                
          Reserveringer 60 100-240 100-260                                                                                                                                                                          
Totalt 400                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                         
GR.6  Sektion  52                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                         
Formann:  Roy Inge Johnsen royingj@online.no                                                                                                                                                                          
Sekretær:  Frode Knudsen frode.knudsen@yahoo.no                                                                                                                                                                          
Kasserer:   Svein Drageland o-dragel@online.no                                                                                                                                                                          
Reserveringer v/ kasserer                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                         
GR.6  Sektion  52                                                                                                                                                                          
BK. Duell  023                                                                                                                                                                          
Formann: Stig Sjong stigsjo@online.no Vaks.ansvarlig: Egil Johnsen                                                                                                                                                                          
Sekretær: Stig Sjong Tidsskriftkontakt: Stig Sjong                                                                                                                                                                           
Kasserer: Stig Sjong  Framlysning: Stig Sjong                                                                                                                                                                          
023-1 023-180                                                                                                                                                                          
Navn Adresse Telefon Medl.kategori antall ringer                                                                                                                                                                          
Johannessen, Leif D. Hammarskj.v. 159 N-5144 FYLLINGSDALEN 55166239 Aktiv 40 1 40                                                                                                                                                                          
Johnsen, Egil Lillehatten 132 N-5148 FYLLINGSDALEN 55161209 Aktiv 50 41 90                                                                                                                                                                          
Lambach, Arne Fantoftvn. 19 N-5072 BERGEN 55284217 Aktiv 50 91 140                                                                                                                                                                          
Sjong, Stig Nedrelia 14 N-5231 PARADIS 55910469 Aktiv 40 141 180                                                                                                                                                                          
Dale Geir Ørnahaugen 52 N-5144  FYLLINGSDALEN 92433273 Aktiv 40 100-261 100-300                                                                                                                                                                          
          Resrveringer 20 100-301 100-320                                                                                                                                                                          
          Totalt 240                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                         
GR.6  Sektion  52                                                                                                                                                                          
BF Norden  024                                                                                                                                                                          
Formann:  Einar Drageland  ein.drag@gmail.com Vaks.ansvarlig: Kjell Haldorsen                                                                                                                                                                          
Sekretær: Einar Drageland  Tidsskriftkontakt: Einar Drageland                                                                                                                                                                            
Kasserer:  Einar Drageland  Framlysning:  Einar Drageland                                                                                                                                                                           
024-1 024-860                                                                                                                                                                          
Navn Adresse Telefon Medl.kategori                                                                                                                                                                          
Andreassen, Freddy Vardesvingen 44 C N-5141 FYLLINGSDALEN 55163190 Passiv 0                                                                                                                                                                              
Dahl, Jens Galtenesveg 51 N-5918 FREKHAUG 91192833 Passiv 30 1 30                                                                                                                                                                            
Davanger, Frank Grønnlien 12 D N-5056 BERGEN 55296384 Passiv 0                                                                                                                                                                              
Doksæter, B. Nebbestølen 35 N-5144 FYLLINGSDALEN 90894521 Aktiv 30 31 60                                                                                                                                                                          
Drageland, Einar Vardeveien 101 F N-5141 FYLLINGSDALEN 95870544 Aktiv 95 61 155                                                                                                                                                                          
Drageland, Svein Solhaugvegen N-5355 KNARREVIK 92255307 Aktiv 30 156 185                                                                                                                                                                          
Fortun, Asbjørn Skytterveien 8 N-5038 BERGEN 97136097 Aktiv 50 186 235                                                                                                                                                                          
Gustavsen, Erik Langedalen 125 N-5268 HAUKELAND 92255320 Aktiv 120 236 355                                                                                                                                                                                
Haldorsen, Kjell Bråtet Terrasse 21 N-5152 BØNES 98837947 Aktiv 50 356 405                                                                                                                                                                                
Haugland, Reidar Adolph Bergsvei 45 N-5089 BERGEN 47812887 Passiv 70 406 475                                                                                                                                                                          
Helle, Arild Storhammeren 41 N-5145 FYLLINGSDALEN 45435403 Aktiv 60 476 535                                                                                                                                                                          
Holsen, Jan   N-5993 OSTEREIDE 92204542 Aktiv 15 536 550                                                                                                                                                                          
Horvik, Andre Sebastian Klasatjønnv. 6 A N-5172 LODDEFJORD 92255307 Junior 10 551 560                                                                                                                                                                          
Iversen, Magne Falkangerveien 84 N-5108 HORDVIK 92453787 Passiv 0                                                                                                                                                                              
Johannessen, Rune Vætestøvegen 13 N-5357 FJELL 56333260 Aktiv 70 561 630                                                                                                                                                                          
Kvalsnes, Jarle Olsviksv. 111 N-5184 OLSVIK 55265566 Passiv 0                                                                                                                                                                              
Olsen, Geir N-Knappen 24 N-5355 KNARREVIK 56331711 Aktiv 40 631 670                                                                                                                                                                          
Sivertsen, Svein Bjørndalskogen 15 N-5171 LODDEFJORD 55934608 Aktiv 80 671 750                                                                                                                                                                          
Skulstad, Arild Holmeknappen 35 N-5918 FREKHAUG 47384354 Aktiv 60 751 810                                                                                                                                                                          
Sedal, Paul Eldsbakkane 123 N-5253 SANDSLI 41174717 Aktiv 40 811 850                                                                                                                                                                          
Per Helge Iversen Iversberg Nedberget 3 N-5178 Loddefjord   Passiv                                                                                                                                                                                
totalt 860                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                         
GR.6  Sektion  52                                                                                                                                                                          
Arna & Fana BF. 022                                                                                                                                                                          
Formann:  Roy Inge Johnsen royingj@online.no Vaks.ansvarlig: Roy Inge Johnsen