Gode historier fortjener å bli delt med flere.

Rundt påske fikk jeg en telefon fra Torfinn Midttveit, han ønsket å starte opp med duer igjen. Han har tidligere vært medlem  i Vesta, men har ikke hatt duer på ca 20 år.

Han hadde størst interesse for de lange slippene, og oppnådde også gode resultater på disse. Den gang bodde han på Telavåg, som da var det klart vestligste slag i Bergen.

Ingvar Kluge var interessert i dyr som ung mann, og i 1969 begynte han med duer og kaniner sammen med en kamerat.Ingvar med N 13-7719

To år senere, i 1971, ble han medlem i Norges Brevdueforbund, og i dag, nærmere 45 år senere, kjenner vi han som en av Norges mest meriterte brevdueholdere. Tidligere i sin brevduekarriere har han vunnet Kongepokalen, og han har blitt Norgesmester tre ganger.

I 2014 gjorde han det igjen.

Som leser har du nå fått en utgave av tidsskriftet som er historisk. Det er første gang SBU (Skandinavisk brevdueunion) gir ut et felles tidsskrift hvor alle 3 land har bidratt med sin del av innholdet. Diskusjonen om et felles blad startet på SBU sitt møte i Stavanger 2014 og fortsatte på DdB sitt representantskapsmøte i februar samme år. I Brædstrup ble det bestemt at målet skulle være å gi ut et felles julenummer i desember 2014 og det er en utgave av dette tidsskrift du nå har i hånden.

Bestefar og barnebarnSelv om duene regnes som husdyr, slipper man dem ut hver dag
og duene overlates til seg selv. Duer er enkle dyr å holde, og får lett unger.
I tillegg til at det er koselig å holde duene, er det et hyggelig miljø rundt
sporten.

Har markert seg med gode resultater i år.

Erik og Colin

Her i samtale med fjordårets Norgesmester Erik Waaler

Jarluf Lomeland Jæren brevdueforening

At Jarluf skulle bli norgesmester i 2007 8 år etter forrige gang, var det få medlemmer i gruppe 8 som ble overrasket over. Få kan vise til større innsats for lykkes med duene, og få kan vise til en større bredde i

Sitt duematriale. Her finnes toppduer fra slag både i inn og utland. Resultatene til Jarluf de senere år er også imponerende.

 Jarluf

Ingvar Kluge

Sesongen 2007 skulle vise seg å bli en knall sesong for Ingvar Kluge. Allerede i starten av sesongen viste Ingvar at han skulle bli vanskelig å slå denne sesongen.

Det startet med seier på de 4 første slippene og ble senere fulgt opp av flere, bla gruppeseier på det vanskelige Røros slippet.

Onsdag, 22 August 2018
03:13:30