Mattilsynet har igjen gått  gjennom regelverket og konferert med myndigheter i utvalgte nordiske land når det gjelder bestemmelser for innførsel av duer fra EØS-land. Vi har kommet fram til følgende tolkning av bestemmelsene.

Det er forskrift om samhandel med fjørfe og rugeegg som gir bestemmelser om innførsel av duer fra EØS. Vi har kommet fram til at tidligere praksis som åpner for at det kan gis dispensasjon ved innførsel av duer fra to av forskriftens krav kan videreføres. Dispensasjonene skal hjemles i forskriftens § 14.

Det har vært litt diskusjoner rundt hvilke klasser vi skal sette opp på årets Landsutstilling.  På bakgrunn av tilbakemeldinger tar vi inn Sportsklasse, og endrer derfor på klassene som vi tidligere har satt opp. De nye blir:
 
Kl. 2.A. Sportsklasse hanner. Tilleggs poeng 0,1 for hver 100 pr.km innenfor 33 1/3 % og 0,05 poeng for hver 100 pr.-km. innenfor 5 % i siste flyge sesong.
Kl. 2 U. Sportsklasse hunner med tilleggs poeng som i 2 A.
I klasse 2 er minstekrav at duene må være plassert innenfor 33 1/3 % siste sesong.
 
Kl. 3A. Ettårige hanner. Flyvekrav 400 premie km. de siste 2 år. Kun ett gruppelag på 6 duer hvorav 5 teller i gruppekonkurransen.
Kl. 3U. Ettårige hunner. Flyvekrav 400 premie km. de siste 2 år. Samme krav som i kl.3 A.   
 
Kl. 4A.  Unghanner. Ingen flyvekrav. Hver forening kan kun stille et foreningslag på 6 duer hvorav de 5 beste teller i konkurransen.   
Kl. 4U. Unghunner. Samme krav som 4 A.
 
Kl. 6A.  Åpen klasse hanner. Ingen flyvekrav. Individuell påmelding og premiering 
Kl. 6U. Åpen klasse hanner. Ingen flyvekrav. Individuell påmelding og premiering 
 
 
NB. De som tidligere har meldt på duer til Landsutstillingen trenger ikke foreta seg noe så fremt de ikke ønsker å stille duer i Sportsklassen som nå er tatt inn.
 
 
Vh.
Frode Knudsen
For gruppe 6

(trykk på bildet)

Kjære President

Det er med stolthet at Mira igjen mottar det Europeiske og det Europeiske Ungduemesterskapet og the International Racing Pigeons Championshops, i godt samarbeid med the city Council, the International Pigeon Fanciers Federation og the Portuguese Pigeon Fanciers Federation.

The Portuguese Pigeon Fanciers Federation  (Det Portugisiske Brevdueforbundet) inviterer dere til å delta med deres nasjonale lag, som finner sted i Portugal (Mira), 1. September 2018.

The President

José Luís Jacinto

(Fritt oversatt og redigert av sekretær)

Lørdag, 17 Februar 2018
21:39:17