Hei igjen,

 

Beklager om informasjonen fra Mattilsynet er forvirrende. Håper utredningen fra Veterinærinstituttet under er oppklarende:

«Når det gjelder betegnelsen paramyxovirus (Newcastle disease) så er nok det mest korrekte å betegne viruset for paramyxovirus-1 (PMV-1) i forhold til duer. Det finnes 10 forskjellige serotyper av paramyxovirusene (PMV-1 til 10) men det er kun PMV-1 som forårsaker Newcastle disease (ND).

ND er definert som en infeksjon med paramyxovirus-1 i fjørfe hvor viruset enten har en

  • intracerebral patogenitetsindex på 0,7 eller høyere, eller hvor
  • Sekvensering av F1 og F2 proteinet av viruset er forenlig med et vesogent virus

Det vil si at hvis man isolerer et PMV-1 fra duer og dette viruset kommer inn under en av de to kriteriene nevnt over, så vil det bli definert som ND.

Virulente NDV stammer har blitt isolert fra alle typer kommersielt fjørfe, inkludert duer.»

 Australske anbefalinger tar vi til etterretning. Vi må allikevel forholde oss til EØS-bestemmelsene.

Anbefalingen om vaksinasjon i Sverige dreier seg sannsynligvis om vaksinasjon før deltagelse i konkurranser, treningsflyvning eller utstilling. Det er viktig å skille mellom disse aktivitetene og innførsel. Legg også merke til at tilbakeføring etter deltagelse på utstilling i utlandet er forbudt. Direktivet eller forskriften gjelder ikke denne typen grensepassering (se avsnitt under).

Direktiv 158/2009/EU gjelder all innførsel av fjørfe, både kommersiell og hobby. Det finnes ikke et spesifikt regelverk for innførsel av hobbydyr, slik det for eksempel gjør for kjæledyr. I virkeområdet spesifiseres det at direktivet ikke gjelder konkurranser og tilbakeførsel fra konkurranser, men kun innførsel (art. 2). Bestemmelsene om forsendelser på færre enn 20 dyr er et forsøk på å tilpasse direktivet til innførsel av hobbydyr, da dette ofte dreier seg om mindre partier. Det gis lettelser i innførselskravene for disse partiene (art. 14).

Mattilsynet har i utsendt informasjon datert 31.10.2017 ikke gått inn på hvile typer Salmonella som forekommer i Norge. Som nevnt tidligere, har vi en nasjonal Salmonella-garanti grunnet vår gunstige situasjon når det gjelder forekomst av Salmonella i landet. Denne gjør at vi kan kreve bakteriologisk (avføringsprøver) negativ test for alle typer Salmonella før innførsel av fjørfe (§§7-9, samt vedlegg A og B).

 

Med vennlig hilsen

Fredrik W. Andersen

Veterinær/seniorrådgiver

Mattilsynet, hovedkontoret, seksjon dyrehelse

Torsdag, 15 November 2018
13:19:35