Styret i NBF har mottatt meldinger om at det er oppstått diskusjon omkring forståelsen av dette punkt i Slippreglementet vedtatt 9.5.18.
Denne sak har vert diskutert på formannsmøte i Bergen 2017 samt på representantskapsmøte samme sted i 2018. Det var rep.møte i 2018 som vedtok den formulering som i dag fremkommer i pkt. 13 C.
Styret kan se at formuleringen i pkt 13 C kan skape diskusjon. Derfor foreslår vi at følgende blir gjort gjeldende for 2018:
 
Kontrollkomite i hver enkelt gruppe avgjør plassering av registreringsantenne til det enkelte slag iht de signal som er definert i Slippreglementet pkt. 13 C. Styret vil legge frem dette punkt (pkt. 13 C) for videre diskusjon på årets formannsmøte. Slik kan vi få en felles forståelse samt utarbeide en "tekst" som alle grupper kan forenes om. Nytt pkt 13 C vil bli vedtatt på rep.møte 2019.
 
Styret i NBF
Søndag, 26 Mai 2019
03:56:28