Styret i NBF gjennomførte styremøte 20.4.20 hvor vi behandlet sak omkring Covid 19 (korona) viruset som preger vårt samfunn.

Situasjon:

Regjering sammen med andre styrende helsemyndighet har i mars/april 2020 innført en rekke styrende påbud for å begrense smittespredning av Covid 19 viruset. Disse påbud skal følges av alle medlemmer av vår organisasjon.

I styremøte 30.3.20 ble følgende melding lagt ut på vår hjemmeside:

Styret anmoder at gruppene planlegger sesongen som vanlig. Styret forventer at gruppene forholder seg til de seg til de enhver gjeldende regler og anbefalinger som foreligger fra folkehelseinstituttet.

Mattilsynet:

Mottok følgende svar via mail fra Mattilsynet 14.4.20. Dette etter dialog med tilsynet:

«Vi har diskutert dette litt i avdelingen og kommet fram til at Mattilsynet ikke har noen innvendinger mot at dere starter opp aktiviteten som vanlig. Selvfølgelig forutsatt at dere følger anbefalingene fra helsemyndighetene for å redusere smitterisiko mellom mennesker»

Per-Kristian Hansen er ikke en hvem som helst i Norges Brevdueforbund.

Det forstår man kanskje når man lærer at han i 1983 ble tildelt NBF’s hedersmedalje og at han ´

1992 ble utnevnt til æresmedlem av Norges Brevdueforbund.

Med det kan man forstå at Per-Kristian Hansen har hatt stor innflytelse på Norges Brevdueforbund,

slik det framstår i dag. 

 

Tilbakeblikk

16.april i 1940, en uke etter at Tyskland hadde invadert Norge, ble Per-Kristian født hjemme.

Farens hans hadde blitt innkalt til de norske styrkene som ble samlet i Indre Østfold. De evakuerte

til Sverige, hvor de lå i interneringsleir i flere uker før han fikk komme hjem. Til tross for krigsårene

minnes han en trygg og fin barndom i storfamilie på fire generasjoner i Lislebyveien i Fredrikstad.

Hei alle sammen!

På grunn av corona viruset som herjer i verden har vi besluttet at vi ikke vil delta i EM i Mira i år det er for stor usikkerhet om vi vil få duene ned i tide.

Ber samtidig alle følge de retningslinjer som er satt slik at er klare når vi er tilbake til normalen.

Ønsker dere alle en god avlsesong!

 

Med vennlig hilsen

Geir Rune Eriksen

Sekretær

Norges Brevdueforbund ber alle grupper, foreninger og medlemmer om å respektere

de retningslinjene som nasjonale og lokale myndigheter gir i forbindelse med den situasjonen vi er i nå.

Oppdatert informasjon og retningslinjer finner du på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet; www.fhi.no

 

For styret i Norges Brevdueforbund

Geir Erling Birkeland

President

 

Fredag, 15 Januar 2021
14:32:58