B.F.V Krogsæther, Hatlelid, Austreim. F.F.V: Corneliussen, L, Corneliussen, T, Våge

Sted: Haugesund BFs klubbhus i Haugesund

Dato: 11.11.2017

Tilstede: Samtlige medlemmer av dommerklubben:

Jan Inge Våge, Haugesund  BF

Tom Corneliussen, Oslo BK

Gunnar Hatlelid, Os BK

Lars Corneliussen, Oslo BK

Knut Austreim, Haugesund BF

Knut Inge Krogsæther, Sunnhordaland BF.

 

1. Åpning ved formann Jan Inge Våge.

Valg av sted for dommersamlingen: Haugesund i år. Klubblokalet til Haugesunds BF skal etter planen saneres. Hva med neste år? Dommersamling i Bergen i forbindelse med Nøsteboden? Studietur til Danmark i samarbeide med dommerklubben i Danmark?

2. Årsmelding ved sekretær Tom Corneliussen. Årsmeldingen ble lest gjennom og godkjent, med kommentar om at den bør inneholde en beskrivelse av økonomitilstanden.

3. Økonomi 2017.

Sluttdato for regnskapsår er 31. desember 2017. På konto i dag er 34 322,90. Dommerklubbens økonomi er for tiden god. Det er nå økonomi til å dra på studietur til Danmark. Dette planlegges høsten 2018. Tom Corneliussen tar kontakt med dommerklubben i Danmark.

4. Valg:

Årsmøte gjenvalgte det sittende styret:

Formann: Jan Inge Våge, Haugesund BK

Sekretær, Tom Corneliussen, Oslo BK

Kasserer: Gunnar Hatlelid, Os BK

Sportslig utvalg: Jan Inge Våge og Tom Corneliussen

5. Planlagte oppgaver

  • 6. Januar 2018: Gruppe 18 – Knut Austreim og Knut Inge Krogsæther
  • 14. Januar 2018: Gruppe 1 – Gunnar Hatlelid og Tom Corneliussen
  • 14. Januar 2018: Gruppe 5 – Lars Corneliussen og Jan Inge Våge
  • 27. Januar 2018: NBF landsutstilling. Tom Corneliussen sender oppfordring til NBF sekretær om at gruppene sender ønske om regionale utstillinger innen 1. Desember 2017.

6. Utstillingsklasser. I landsutstilling

Tom C tar kontakt med arrangør i gruppe 6.

7. Kåring av Grand Prix Dersom arrangør ønsker å sette opp premie til utstillingens beste due, uansett klasse, anbefales det av dommerklubben å benytte seg av følgende ordning:

Alle klassevinnere dømmes av alle dommere som har dømt på den gjeldende utstilling hvis mulig. Duen vil med dette oppnå en egen Gran Prix - score basert på gjennomsnittet av alle dommeres sluttsum. I kåringen av Grand Prix presenteres duens gjennomsnittspoeng og antall dommere som har dømt. Dommere kan i Grand Prix-kåring ikke dømme egne duer. Her må utstillingssekretariatet være aktive.

Etter årsmøtet gjennomførte alle dommerne bedømmelse på 24 duer, og hadde faglige diskusjoner knyttet til dette. Gode faglige diskusjoner, med en dommerstab som i meget stor grad er samstemte og lojale mot brevduestandarden.

Formannen hadde stelt i stand med bevertning, rundstykker, mineralvann, kaffe og kaker.

Møtet og kurs gikk over en dag.

 

Referat ved NBFs Dommerklubbs sekretær, Tom Corneliussen

 

Søndag, 26 Mai 2019
03:58:41