Styre og stell

Styret 2017 har bestått av:

President: Ragnar Lyssand

Sekretær: Marianne Walente

Økonomiansvarlig: Bjarte Alvær

Styremedlem/ utregnings program: Roy Inge Johnsen

Styremedlem/ materialforvalter: Ingvar Kluge

Regnskapsfører: Sidsel Alstad

Revisor: Glenn Johansen

Revisor: Knut JOhansen

Redaktør: Glenn Johansen

Webredaktør: Mariannne Walente

Kontrollkomité: Roy Inge Johnsen, Ole Gjerde og Knut Johansen.

 

NBF har samarbeideidet med DDB når det gjelder foreningsprogrammet. I år har Naveed Akthar klargjort NBF Resultatservice slik at vi nå produserer KAR-filer i dette program. NBF sin avtale med DdB ang bruk av DdB sin server er derfor sagt opp fom 1.1.18.

NBF Resultatservice på www.brevduen.no og med løpende support og vedlikehold med utvikler Naveed Akhtar, har fungert ypperlig. I 2017 har også de fleste grupper benyttet seg av SMS varsling.

Lars Corneliussen har vært sekretær i Skandinavisk Brevdueunion 2016-2017.

 

Medlemstallet

Den totale medlemsmassen i 2017 har vært 340 medlemmer, fordelt på 210 aktive, 103 passive, 13, junior, 4 æresmedlemmer og 10 direkte tilsluttet.

I 2016 var medlemsmassen på 337 , så det har da vært en liten oppgang på medlemmer.

 

Økonomi

NBF har for tiden en stabil og god økonomi, med god kontroll over regnskapsførsel av Sidsel Alstad.

 

Representantskapet vedtok følgende:

  • Eventuelt overskudd fra VM skal avsettes i eget fond
  • Premiering fra VM innarbeides i premieringsplanen og premien finansieres fra VM fondet
  • Et åpent mesterskap for voksne duer i NBF der alle innleverte duer er poenggivende.Et slikt åpent mesterskap skal følge de samme slipp som klasse 1, og poengformelen skal være den samme som i klasse 1. Kongepokalen går fortsatt til klasse 1.
  • Nasjonalslipp fra Duvberg 24/6-2017.Samlet oppslip
  • Avtale med Naveed Akthar ble vedtatt
  • Gruppe 12 (Trøndelag) og 17 ble nedlagt
  • Man tar ikke med stemplingsur i ny revidering av slippreglement

 

Resultater 2017

Klasse 1: Norgesmesterskapet: Team Bø & Blom

Klasse 2: Norgesmester for juniorer: Chr.M Krogsæther

Klasse 3: Kortdistansemesterskapet: Arthur Chojecki

Klasse 4: Kortdistansemesterskapet for juniorer: Chr.M Krogsæther

Klasse 5: Mellomdistansemesterskapet: Team Bø & Blom

Klasse 6: Mellomdistansemesterskap for juniorer: Chr.M Krogsæther

Klasse 7: Langdistansemesterskapet: Roman Zakrzewski

Klasse 8: Ettåringsmesterskapet: Arthur Chojecki

Klasse 9: Ettåringsmesterskap for juniorer: Chr.M Krogsæther

Klasse 10: Ungduemesterskapet: Ingvar Guttormsen

Klasse 11: Ungduemesterskapet for juniorer: Trym A Slettner

Klasse 12: Årets Sprinter: 026-16-0445, hann, Team Bø & Blom

Klasse 13: Årets sprinter for juniorer: 019-17-0762, Marius Lyssand

Klasse 14: Ess due hanner Vestland/ Trøndelag: 015-16-0891, Gunleiv Hadland

Klasse 14: Ess due hunner Vestland/ Trøndelag: 015-15-1153, Gunleiv Hadland

Klasse 14: Ess due hanner Østland/ Sørland: 080-16-0362, Hamar Brevdueteam

Klasse 14: Ess due hunner Østland/ Sørland: 002-15-0457, Muhidin Nalovic

Klasse 15: C.S Pettersens Minnepremie 2017: 100-15-1963, hunn, Roman Zakrzewski

Klasse 16: Sprintmesterskapet: Team Bø & Blom

Klasse 17: Årets Ungdue: 015-17-1414, Jan Inge Auestad

Klasse 18: Rekruttmester: Arthur Chojecki

Klasse 23: Norgesmesterskap Åpen: Team Bø og Blom

 

Skandinavisk Mesterskap

Ble vunnet av Ulrik L. Larsen DK med 2000 poeng. Beste norske plassering ble Roman Zakrzewski med 5.premie og Arne Knudsen med 9.premie.

 

FCI VM

Ble i 2017 avholdt i Mira, Portugal. Norge sendte 25 duer + 5 reserveduer til mesterskapet.

Det ble norsk seier i det individuelle mesterskapet, da duen 002-17-121, oppdrettet av Tom & Lars Corneliussen vant. Neste norske due, 026-17-641 oppdrettet av Tim Igelkjøn fikk 8.premie og 002-17-377, oppdrettet av Fam.Lindberg fikk 35.premie. Dette var nok til at Norge vant lag konkurransen, med 680,8876 poeng foran Spania, 623,5038 poeng og Ungarn, 614,8953 poeng. Andre gode norske plasseringer:

40 Sigurd Torgilstveit, 46 Fam Lindberg, 59 Rolf Sunde. Duen til Tom & Lars Corneliussen ble også 3. Ess due.

 

SBU

Unduselandskampen ble også i år arrangert av DaPiRace i Aabenraa, Danmark. Finalen ble vunnet av Henning Bay, Danmark. Beste norske fikk 4. premie, 018-17-00128 til E & K.I. Krogsæther. 5. premie til 017-17-00410 til Maldarascu Silviu og 6. premie 007-17-00169 til Bjørn Myhra. E &K.I. Krogsæther fikk også 1. essdue, Maldarascu Silviu fikk 2. essdue og Bjørn Myhra fikk 5. Essue

 

NBFs Landsutstilling

Denne ble avlyst på grunn av restriksjoner fra Mattilsynet.

 

Årsberetning for NBFs dommerklubb 2017

Årsmøte i Dommerklubben ble avholdt i Haugesund 3 desember 2016.

Møtet ble avholdt i forbindelse med dommernes årlige obligatoriske seminar.

Styret ble gjenvalgt med:

Formann: Jan Inge Våge, Haugesund BK, 

Sekretær: Tom Corneliussen, Oslo BK 

Kasserer: Gunnar Hatlelid,  Os BK. 

Sportslig utvalg har bestått av Jan Inge Våge og Tom Corneliussen.

Økonomien i NBF dommerklubb er god.

Dommerkurset ble avholdt med bedømmelse av duer fra medlemmer av Haugesund BF.

Alle 6 dommere var tilstede under årsmøte og seminar: Jan Inge Våge, Gunnar Hatlelid, Lars Corneliussen, Knut Austrheim , Knut Inge Kroghsæter og Tom Corneliussen.

Brevdueutstillinger ble ikke tillatt avholdt i sesongen på grunn av utbrudd av fuglevirusinfluensa i våre nærmeste naboland.

Det ble søkt om avholdelse av landsutstilling i Oslo 20-22 januar, men Mattilsynet ga ikke arrangør tillatelse til dette.

Ingen lokale utstillinger ble arrangert av samme årsak.

Dette er beklagelig, men slike situasjoner kan dessverre oppstå.

Dommerne er klar for nye oppgaver, og ser frem mot en ny utstillingssesong i 2017-2018.

 

Tom Corneliussen, sekretær NBF dommerklubb.

 

PR for brevduesporten

Gruppe 7 deltok i flere episoder av NRK programmet ”Alt for dyra”

Bjarte Alvær deltok i et ”Norge rundt program på NRK

Bjarte Alvær var også med på God Morgen Norge Tv2

Stein Thorsen og gruppe 5 & 6 slapp opp ca 500 duer i forbindelse med sykkel VM i Bergen som ble sendt TV2 og Eurosport, det ble også delt via sosiale kanaler

All PR har gått via NBFs nettsider og sosiale kanaler.

 

Tidsskriftet

Glenn Johansen har vært redaktør i 2017, det har imidlertid ikke blitt utgitt noen nummer av tidsskriftet i 2017.

 

Websidene www.brevduesport.no og www.brevduen.no

Marianne Walente har også i 2017 fungert som webredaktør. I 2017 ble det publisert 35 nyhetssaker. Til sammen har det blitt publisert 51 nye websider i 2017. Fra 1. januar 2017 – 31. desember 2017 har det vert 104.729 besøk på www.brevduesport.no som i gjennomsnitt har brukt 1m 7s per besøk. Annonsører har vært DaPiRace, Pigeon Vitality, Team Femhøje og Helgesen Racing Pigeons.

www.brevduen.no har totalt hatt 77.976 besøk fra 1. januar 2017 – 31.desember 2017, som i gjennomsnitt har brukt 5m 9s per besøk.

På Facebook: https://www.facebook.com/NorgesBrevdueforbund/ har vi nå 1.111 likes

På Twitter: https://twitter.com/brevduesport har vi nå 333 følgere

På Google+ har vi fortsatt bare 9 følgere.

 

Fremtidsutsikter ved president Ragnar Lyssand

Året 2017 som et spesielt og vanskelig år for NBF. Pga utbrudd av fugleinfluensa i våre nærområder kom Mattilsynet med forskrift som gjorde at vi ikke fikk avholde utstillinger samt at slippsesongen med voksne duer først fikk starte 1. juni.

NBF hadde en god dialog med Mattilsynet senvinter/vår 2017. Vi forsøkte via flere kanaler å få fly med våre duer, men våre søknader nådde ikke frem. Styre har lært av denne situasjon at det er viktig å ha en åpen dialog med Mattilsynet selv om vi ikke alltid er enige med deres beslutninger.

Når det gjelder 2018 har jeg allerede vert i kontakt med Mattilsynet hva gjelder situasjonen med fugleinfluensa. Tilbakemelding er at noen få land i sentraleuropa har påvist utbrudd, men situasjonen er ikke bekymringsfull for Norge sin del.

På rep.møte i Bergen skal vi behandle en revidert utgave av vårt slippreglement. Prosessen ifb med fremlegging av dette har ikke vert god nok. Imidlertid håper jeg at vi får en god diskusjon omkring innhold som fører til at vi vedtar et nytt slippreglement. NBF sitt styre får overta ansvaret med å jobbe videre med dette i 2018 slik at vi kan fremlegge en forbedret utgave til diskusjon på formannsmøte 2018 som videre vedtas på rep.møte 2019.

NBF har de siste år fått på plass et nytt utregningsprogram, utviklet NBF Resultatservice til å produsere KAR-filer, revidert våre Vedtekter og i år revidere vårt slippreglement. Dette gjør at grunnlaget for å drive brevduesport i Norge er godt fundamentert i organisasjonen.

Utfordringen til NBF i 2018 og i kommende år er å «holde fast på» vår medlemsmasse. Her trenger vi velfungerende grupper som tar sin del av ansvaret.

Ellers må vi glede oss over mange flotte resultat av norske due i utlandet. Tom og Lars Corneliussen sin seier i VM samt Norge sin seier sammenlagt samme sted er noe NBF kan være stolte av. I tillegg har Norge hevdet seg godt i flere One Loft Races ute i Europa.

Min oppfordring til medlemsmassen i NBF for kommende år er følgende:

Spre gleden med å ha brevduer. Jobb godt i din lokale forening/gruppe slik at du som enkeltmedlem bidrar til at vi beholder medlemmer. NBF er helt avhengig av deg, din forening og din gruppe for å fungere godt frem i tid.

 

Ragnar

 

Ved NBF Sekretær

Marianne Walente

Onsdag, 20 Februar 2019
14:25:40