Referat styremøte NBF 18/08-2020 pr. tlf.

Tilstede . Geir Erling, Ragnar, Terje og Geir Rune , Gunnar syk

Møtet åpnet kl. 19:10 v/ President

1. Økonomi: fakturaer for reklame nå sendt ut, mangler noen innbetalinger fra deltagere i EM Mira, her må vi purre litt.

2. Grunnet situasjonen omkring Covid 19 har vi mangelfulle liste over deltagere i EM Geir Rune purrer på via hjemmesiden og Facebook.

3. Vi fjerner mulighet for å legge inn under funnet / savnet due på hjemmesiden da funksjonen ikke har noe for seg når vi har fått mulighet for å søke på ringnr. Vi fjerner også gruppekontakter, foreningskontakter. Slik at det kun er styret og webredaktør som ligger som kontakter fremme på hjemmesiden.

4. Vi oppdaterer vaksinasjonsreglement slik at teksten blir lik det som ble vedtatt på årsmøte 2020. Vil bli korigert under vaksinasjonsrutiner og i slippreglement i tråd med vedtak..

5. Manglende ringliste på hjemmeside dette vil bli rettet opp når matrialforvalter er friskmeldt.

6. Kontrollkomite har også i år noen saker, styret venter på tilbakemelding her.

7. Taurisprogram som leser av siste 1000 hendelser, vi har dette på plass til neste sesong, vil være til stor nytte for kontrollkomite.

8. Sammarbeid DDB planlagt møte ble utsatt grunnet Covid 19

9. Formannsmøte Sola 31 oktober: foreløpig har vi følgende som må diskuteres:

  1. Fjerne SBU fra reglement,
  2. Videreutvikle/ ombygge Brevduen slik at det kan håndtere flytting av medlem i sesongen.
  3. Oppstramming av grupper til å holde frister vaksinasjonslister og kontroll av slipp.
  4. EM Mira skal vi fortsette å sende lag? Liten interesse.

10. Årsmøte Sola 15-17/1-2021, Utstilling sammen med raseduer som 2020.

11. Dispensasjon gitt medlemmer i gr 6 for flytte mellom Sør/ Nord før ungduesesong.

 

Møtet hevet kl. 20:25

 

Geir Rune Eriksen

Sekretær

 

Neste styremøte når tilbakemelding fra kontrollkomite foreligger.

Fredag, 15 Januar 2021
15:13:22