Referat styremøte NBF 19.10.20 på Teams 

Tilstede: Geir Erling Birkeland, Ragnar Lyssand, Terje Hjelmaas, Geir Rune Eriksen og Gunnar Hatlelid

 

Møtet åpnet kl 19:00 v/ President noe lydproblem hos sekretær eller fungerte det fint

1. Økonomi: Mangler noen innbetalinger fra deltagere i EM Mira, her må vi purre litt. Ragnar oppdaterer Geir Rune med de som har innbetalt.

2. Saker formannsmøtet.

A) Sak fra kontrollkomite vedr årets flygesesong i gr. 1. Utover bemerkninger av feil/ mangler som er påpekt av styret i utsendt dokument til gruppene, vil styret ta den videre diskusjon/ gjennomgang på formannsmøtet. Viktig at gruppene har gjennomgått saken før formannsmøtet 31.10.20.

B) Gr. 12 Røros 13.6.2020, her mangler avstempling 2 klokker, 1 ikke innlevert og en meldt ødelagt, Den ødelagte er blitt sendt NBF og testet og fungerer, ligger også duer med innslag på terminal. Kontrollkomite mangler pr. dags dato noen sammensattlister fra gr. 12 etter flere purringer.

C) Saker fra gr. 6

1. Formannsmøtet allerede besluttet digitalt for 2020

2. Vedr. mer tilgang til Brevduen her må det spesifiseres bedre hva en ønsker tilgang til.

3. Eiendomsbevis til diskusjon, har vært opp flere ganger og det er blitt gjort endringer på bekreftelsen som ligger på hjemmesiden.

4. Anmeldelser til slipp kl. 7 om kun melde inn 1 eller 2 slipp , til diskusjon på formannsmøtet, styrets innstilling etter formannsmøtet

D. Sak fra gr9

6. Slipp kl. 3 på til sammen 800 km, går til diskusjon på formannsmøtet.

7. Sak fra gr. 8 vedrørende dobbelslipp. Styret anbefaler forslaget deles i 2, og punkt vedrørende Essduer kommer som eget punkt.

8. Formannsmøtet oppstart tidspunkt endres til kl. 10:00

9. President vil informere kort vedrørende møtet med mattilsyn som avrunding på formannsmøtet.

 

Møtet avsluttet kl 20:20

Geir Rune Eriksen

Sekretær 19/10-20

Lørdag, 28 November 2020
01:37:04